Ik heb een klacht, wat nu?

Aanspreekpunt/persoon integriteit, ofwel API

De API is de persoon die je kan contacteren in onze organisatie als er sprake is van een integriteitsschending. Dat is elke vorm van gedrag waarvan jij vindt dat het over jouw grens gaat of over de grens van iemand anders.

Wie kan er terecht bij de API?

Leden, ouders/voogden, grootouders: iedereen die op een bepaalde manier betrokken is bij de organisatie kan de API contacteren. Je hoeft zelf geen slachtoffer of getuige van bepaald gedrag te zijn. Zodra je een vermoeden of een slecht gevoel hebt, kan je contact opnemen.

Wat doet de API?

De API gaat aan de slag met wat jij vertelt, elke melding wordt serieus genomen. 

  • Eerste contact: Een melding maken kan je maken bij de API (kijk hieronder hoe je contact kan opnemen). Zij of hij luistert naar jouw verhaal en probeert zo de situatie in te schatten. 
  • Coördinatie + doorverwijzing: De API probeert de situatie beter te begrijpen en bekijkt samen met jou hoe de situatie het beste aangepakt kan worden. Eventueel kan de API andere betrokkenen of instanties contacteren en waar nodig ook doorverwijzen naar andere organisaties. Dit gebeurt altijd in overleg met jou. 
  • Opvolging: De API zal de situatie met jou opvolgen tot alles afgehandeld is. Samen bekijken we hoe de nazorg het beste aangepakt kan worden. 

Wat doet de API niet? 

  • Hulpverlening: de API is geen hulpverlener en zal geen persoonlijk begeleidingstraject opstarten.
  • Onderzoeken: De API zal nooit op onderzoek uitgaan naar wie juist de ‘schuldige’ is en de reden waarom die ‘schuldig’ is. 
  • Publieke bekendmaking: De API zal een melding nooit doorvertellen aan personen die niet betrokken zijn, maar de API heeft geen beroepsgeheim.
  • De API heeft geen meldingsplicht. Dus je controleert zelf hoe ver we gaan met je klacht.

Hoe gaat de API te werk? 

De API gaat altijd heel discreet te werk, maar heeft geen beroepsgeheim. Als de API een melding krijgt die volgens hem of haar bedreigend is, zal die eventueel de politie of een andere instantie contacteren. Dat gebeurt wel altijd na overleg met de melder. De API heeft vooral een adviserende rol. De focus van de API ligt op het welbevinden van de betrokken partijen en op een goede werking van de betrokken jeugdwerkgroepen.

Wie zijn onze API’s?

Gaston Verelst
+32 475.304.804
gaston@zanshin.be
Zara Wauters
zara@zanshin.be

Bart Jacobs

bart@zanshin.be